Jake
polaroids

6'3     HAIR Blonde     EYES Blue     JACKET 38L     SHIRT 14.5x33     WAIST 30     SHOE 11