Kseniya
 
5 feet 11 inches 34-27-39 HAIR Blonde EYES Blue DRESS 4 SHOE 10