Lovisa
 
DOB 12/16/2017 HAIR Blonde EYES Blue SIZE 3T/4T SHOE 12