Hudson
 
DOB 01/12/2011 HAIR Blonde EYES Blue SIZE 6/7 SHOE 1